Výsledky zápisu

Mateřská škola Krupá, okres Rakovník
Seznam přijatých dětí od 1.9.2024
Mateřská škola Krupá, okres Rakovník přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:


3 Přijímá se od 1.9.2024
2 Přijímá se od 1.9.2024
1 Přijímá se od 1.9.2024


Vyvěšeno dne: 17.5.2024
Bc. Růžena Horáčková
ředitelka školy